O parafii

 

Księża pracujący w parafii – ks. Mirosław Holeczek pełni funkcję proboszcza parafii.

 

 

Zarys historii parafii

Kościół pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika został zbudowany dzięki staraniom miejscowej ludności w latach 1980-82. Potrzebę Domu Bożego w Księżynie społeczność katolicka odczuwała od wielu lat. Nowa świątynia służyła początkowo wiernym z Księżyna, Ignatek, Horodnian i Koplan. Kościół został wzniesiony na miejscu dawnego domu nauki religii w Księżynie przy ul. Mazowieckiej 19, na parceli zapisanej na rzecz parafii w ostatniej woli właściciela św. p. Aleksandra Pełcha. Bez projektu architektonicznego oraz bez oficjalnego zezwolenia władz świeckich na tą inwestycję w ramach remontu kapitalnego rozpoczęto budowę. Cała budowa nie miała żadnych dotacji ze strony władz państwowych i kościelnych.

 Zaangażowanie społeczności katolickiej było ogromne. Członkinie Kółek Żywego Różańca jeździli po okolicznych parafiach zbierając ofiary na budowę kościoła. W każdej parafii, w której były spotykały się z dużym zrozumieniem i poparciem. Dzięki pomocy Bożej, budowa Naszego Kościoła postępowała w zadziwiającym tempie.

Do zimy 1983 r. kościół był wybudowany, ale niewykończony. Pierwszą mszę św. w nowym kościele celebrował ks. prob. Franciszek Wilczewski (pasterka). Wiosną 1983 r. kościół wykończono, wybudowano ogrodzenie i do dnia 1.05.1983 r. wszystko było gotowe do wielkiej uroczystości – Wyświęcenia Naszego Domu Bożego pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika przez bp Edwarda Kisiela. Towarzyszył Jego Ekscelencji Wielki Kanclerz Kurii ks. dr Cezary Potocki.

Równocześnie z budową kościoła, ale dużo wolniej budowany był cmentarz, którego wyświęcenia dokonał 30 września 1983 r. Jego Ekscelencja ks. dr Edward Kisiel. W latach 1983-85 zbudowano plebanię i dom katechetyczny. Dnia 17.04.1992 r. nasz Rektorat w Księżynie otrzymał Dekretem Erekcji prawa samodzielnej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika Dekanatu Białystok Zachód. (Poniżej pierwsza Msza św. i wyświęcenie cmentarza). Obecnie parafia jest częścią Dekanatu Nowe Miasto.

 

 

 

 

Pierwszym duszpasterzem tworzącym wspólnotę parafialną w Księżynie był ks. Kanonik Mirosław Wojno. Ks Mirosław urodził się 19 maja 1938 r. w Bajkach Starych parafia Trzcianne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Władysława Suszyńskiego w 1963 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Rozedranka Stara 1963-64, Juchnowiec 1964-1966, Nowy Dwór 1966-1969, Niewodnica Kościelna 1969-1980 oraz Knyszyn 1980-1983. Od 1983 roku pełnił funkcję rektora w Księżynie, a od 1992 r. proboszcza utworzonej tam parafii. Przez 25 lat swej posługi kapłańskiej ujmował wiernych swą dobrocią, pogodą ducha, umiłowaniem Kapłaństwa i Kościoła. Przez ostatnie lata ciężko chorował, dając przykład cierpliwego i poddanego woli Bożej, znoszenia trudów długotrwałej choroby. Dnia 7 sierpnia 2008 r. odszedł do Pana.

 

 

 

 

Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Księżynie dnia 30.09.2008 r. otrzymała na ręce ks. proboszcza Mirosława Holeczka Relikwie Ks. Michała Sopoćki Apostoła Miłosierdzia Bożego.

Do naszej parafii aktualnie należą miejscowości: Księżyno, Horodniany 0,5 km, Księżyno kol. 0,6 km, Ignatki 0,7 km, Koplany Cegielnia 1,5 km. Parafia liczy 1600 wiernych.